Rooffix — Kattojen korjaus, pesu ja pinnoitus

Tilaa mei­dät puhdis­ta­maan talosi vesikourut

PALVELUTOTA YHTEYTTÄ

Roof­fix on eri­kois­tu­nut katon sam­mal­kas­vus­ton tor­jun­taan ja tuhoa­mi­seen, kui­ten­kaan vahin­goit­ta­mat­ta katon pintaa.

Puh­dis­tam­me tii­let mekaa­ni­ses­ti vahin­goit­ta­mat­ta kat­toa. Puh­dis­tuk­sen jäl­keen levi­täm­me katol­le sam­ma­leen­pois­toai­neen ja tar­vit­taes­sa pin­noit­teen. Puh­dis­tus ja suo­ja­kä­sit­te­ly on paras vaih­toeh­to alle 20 vuot­ta van­hal­le tiilikatolle.

Katon huol­lon yhtey­des­sä puh­dis­tam­me räys­täs­kou­rut ja uusim­me rik­ki­näi­set kat­to­tii­let ehjiin. Lisäk­si suo­ri­tam­me loppusiivouksen.

Tarjoamme:

Katonpesut

Mekaaninen puhdistus

Suojakäsittely ja pinnoitus